2/11/2020

Leer leven met onzekerheid als enige zekerheid

Op jezelf komt het aan!

De enige zekerheid is dat de toekomst onzeker is, op allerlei vlakken.

In een positieve context noopt dit ons vaak tot het maken van keuzes – ‘Kies ik die auto nu best in een blauwe of in een grijze kleur?’ – of het omgaan met onbeschikbaarheid – ‘Jammer, maar de blauwe kleur is uitgeput’. En dan overvalt je wel eens het gevoel van een gemiste kans.

In een negatieve context, als bijvoorbeeld je gezondheid tegenzit, brengt dit ons terug naar de moederschoot en stel je hoop in al wie die beschermende, verzorgende rol kan vervullen. En dan overvalt je soms wel eens het gevoel van een laatste kans. Positief denken maakt dan een wereld van verschil. Wie positief denkt, krijgt morgen misschien al gelijk. Wie negatief denkt, krijgt ooit wel eens gelijk.

In een collectieve context ervaren we bij twijfel de grote onderlinge afhankelijkheid waar we allen deel van uitmaken. We hebben elkaar hard nodig. Als je dan bedenkt dat we allemaal individuele schakels zijn in een met elkaar verbonden keten, komt het in de eerste plaats op jezelf aan om ervoor te zorgen dat jouw positieve houding uitstraalt naar alle andere(n). Dat is de enige manier waarop de keten beter en sterker kan worden en het vertrouwen tussen de schakels verder groeit.

Voor wie zich dus de vraag stelt hoe je met Corona of gewoon, de uitdagingen van elke dag, privé of professioneel, omgaat, kijkt dus het best eerst in de spiegel. Geef het goede voorbeeld en inspireer de mensen om je heen. Op jezelf komt het aan!

Met dank aan Caroline Pauwels voor deze inspiratie…

Blog n.a.v. Opiniestuk van Caroline Pauwels in De Tijd op 27/10/2020.

A.