Privacyverklaring en cookiebeleid

Kentering houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

COOKIES / COOKIEBELEID
De website van Kentering maakt uitsluitend gebruik van technisch essentiële en functionele 'first party' cookies. Er worden geen cookies voor analyse of marketingdoeleinden gebruikt.

Wat is een cookie? Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Met behulp van cookies wordt uw online ervaring verbeterd (bv. 'toestemming van privacyvoorwaarden en cookiebeleid'). Cookies zijn ongevaarlijk en brengen geen virussen over. Een cookie is uniek en wordt gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald.

Verklaring begrippen:

 • De technisch essentiële cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken en kan je niet weigeren als je de website bezoekt. Gezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden deze geplaatst van zodra men de website binnenkomt. Het gaat hier met name over een sessie-cookie. Deze cookie wordt gebruikt om de sessie te behouden op de server.
 • De functionele cookie wordt geplaatst nadat men het cookiebeleid geaccepteerd heeft, zodat de cookie-balk in de toekomst niet meer verschijnt. De naam van deze cookie is: 'cookieconsent_status' en wordt standaard 90 dagen bijgehouden.
 • First party cookie: Dat wil zeggen dat we de volledige controle hebben over de informatie die verzameld wordt via deze cookies. Er worden geen gegevens met derde partijen gedeeld. Hierdoor kunnen we garanderen dat de informatie niet voor andere doeleinden gebruikt zal worden.

Cookies uitschakelen of beheren:

Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen. De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren.

 1. Cookies verwijderen en beheren in Internet Explorer
 2. Cookies verwijderen en beheren in Microsoft Edge
 3. Cookies verwijderen en beheren in Mozilla Firefox
 4. Cookies verwijderen en beheren in Chrome
 5. Cookies verwijderen en beheren in Safari

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Kentering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van onze vereniging, uitdrukkelijk aangeeft dat u lid wenst te worden of indien u deze zelf via e-mail contactname aan ons verstrekt. Kentering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam (bij contactname, kandidatuurstelling of lidmaatschap op uw initiatief)
 • Uw e-mailadres (bij contactname, kandidatuurstelling of lidmaatschap op uw initiatief)
 • Uw telefoonnummer(s) (bij contactname, kandidatuurstelling of lidmaatschap op uw initiatief)
 • Uw adresgegevens (bij contactname, kandidatuurstelling of lidmaatschap op uw initiatief)
 • Overige gegevens mits u die zelf aan ons verstrekt d.m.v. contactname of (kandidatuurstelling) lidmaatschap.
 • IP adres van uw bezoek aan de website (voor eenvoudige bezoekersstatistieken en beveiliging/onderhoud) door het bezoek van deze website.

WAAROM KENTERING GEGEVENS NODIG HEEFT
Kentering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 • In geval van lidmaatschap of kandidatuurstelling: om de maçonnieke carrière te beheren en informatie uit te wisselen met de erkende obediënties (bv. om onze bevriende Obediënties op de hoogte te stellen van een verworpen kandidatuur).
 • In geval van lidmaatschap: voor het algemene beheer, inning van lidgelden en interne nieuwsbrieven.

DELEN MET ANDEREN
Kentering verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zijnde een effectief lidmaatschap of een kandidatuurstelling voor lidmaatschap, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Betreffende het delen met anderen onderscheiden we:

 • Bij contactname per e-mail: gegevens worden niet gedeeld met derden!
 • Bij een effectieve kandidatuurstelling voor lidmaatschap (pas na onderling overleg en op uw expliciete vraag) delen we uw persoonsgegevens met onze nationale koepel, het Grootoosten van België.
 • Als effectief lid van onze vereniging delen we uw persoonsgegevens met onze nationale koepel, het Grootoosten van België. Bovendien maken we gebruik van een derde partij voor het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen. Voordat u lid wordt, verzoeken wij u - via standaardformulier - de nodige toestemmingen te verlenen.

HOE LANG KENTERING GEGEVENS BEWAART
Kentering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst, zijnde een effectief lidmaatschap of een kandidatuurstelling voor lidmaatschap, met u tot stand komt.

In geval van lidmaatschap of kandidatuurstelling:

 • Voor het GOB (Grootoosten van België): voor de maçonnieke doelstellingen houdt het GOB de persoonsgegevens tot aan het overlijden van de Broeder of de kandidaat.
 • Voor Kentering: de gegevens met betrekking tot de identiteit worden in de gegevensbank van het GOB bewaard, terwijl de specifieke gegevens met betrekking tot het dossier van de kandidatuur zullen worden vernietigd maximum 6 jaar na de aanvraag tot inwijding ingeval het een kandidatuur betreft die geen aanleiding heeft gegeven tot inwijding en onmiddellijk na de inwijding indien deze tot een goed einde kwam.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kentering.be. Kentering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

BEVEILIGEN
Kentering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kentering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle personen die namens Kentering van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kentering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kentering op via info@kentering.be.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGINGEN & VRAGEN
Kentering behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem a.u.b. van tijd tot tijd kennis van de privacyverklaring. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2019. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. Kentering is als volgt te bereiken: info@kentering.be

Privacyverklaring, opgemaakt 2/2019, laatst aangepast op 09/02/2020

 

Historiek:

 • 20 mei 2019: schrappen paragraaf Google Analytics. Google Analytics wordt niet meer gebruikt sinds deze datum.
 • 9 februari 2019: verduidelijking cookiebeleid, uitsluitend technisch essentiële cookies en functionele cookies.