28/02/2023

De Belgische liberale maçonnieke Obediënties en de oorlog in Oekraïne

Met grote ontzetting hebben de Belgische liberale maçonnieke Obediënties kennis genomen van de “militaire operatie” die volop op Europees grondgebied ontketend werd. Deze gewapende interventie van een vreemde mogendheid tegen een soevereine natie verontrust des te meer omdat ze wordt uitgevoerd door een militaire macht die, in nauwelijks verholen bewoordingen, met het gebruik van kernwapens dreigt indien een derde land het zou wagen om tussenbeide te komen. Deze Russische inval in Oekraïne is een schending van het Charter van de Verenigde Naties.

De Belgische liberale maçonnieke Obediënties stellen vast dat onze essentiële waarden geschonden worden: te allen tijde en in weerwil van elke bedreiging of dwang, het fundamentele streven van de mens naar vrijheid, gelijkheid en broederschap te vrijwaren.

De Belgische liberale maçonnieke Obediënties zijn bijzonder bezorgd om de humanitaire consequenties. Niet alleen zal dit militaire conflict zijn deel aan slachtoffers en lijden van allerlei aard veroorzaken. Heel veel mensen ontvluchten nu reeds de conflictzones, deze vluchtelingen die bescherming zoeken in buurlanden of nog verder weg, zullen in wanhoop, onzekerheid en kwetsbaarheid worden gestort.

Tenslotte kunnen de Belgische liberale maçonnieke Obediënties niet doof blijven voor de bezorgdheden van democratische buurlanden: wie, wat, waar nadien? Het is wellicht gepast om in deze onrustige tijden de woorden van de filosoof Georges Santanaya in herinnering te brengen: « Those who cannot remember the past are condemned to repeat it».

Daarom roepen de Belgische liberale maçonnieke Obediënties allen op, die daartoe in de mogelijkheid zijn, om efficiënt en spoedig tussenbeide te komen om het lijden van de slachtoffers te verlichten, om een einde te stellen aan dit conflict, om een rechtvaardige, evenwichtige en duurzame vrede te bewerkstelligen en om de Oekraïense burgers de mogelijkheid te bieden vrij en soeverein over hun toekomst te beslissen.

De Grootmeesters / Voorzitter:

  • Alain Cornet, Grootoosten van België
  • Alix Bruwier, Belgische Federatie van Le Droit Humain
  • Léon Gengoux, Grootloge van België
  • Raymonda Verdyck, Vrouwengrootloge van België
  • Marc Bontemps, Lithos Confederatie van Loges

Bekijk het bericht op de website van het Grootoosten van België