Maçons van Kentering aan het woord: ervaring 1

Als bij toeval werd me, tijdens een zeer openhartig gesprek met een jeugdvriend, gevraagd of ik het niet zag zitten om de "maçonnieke middens" te vervoegen.  

Enige tijd later was de verrassing dan ook groot, als door een ander bevriend koppel bijkomende informatie werd aangereikt. 

De verkregen literatuur gaf al wel een algemeen beeld, maar in het begin verliep alles zeer geheimzinnig en bleef ik zitten met meer vragen dan antwoorden.

Onder begeleiding betreed je stap voor stap een nieuwe wereld en plots word je met open armen opgenomen in een zeer divers gezelschap.

Een beetje onwennig als je bent, geven ze je alle vertrouwen en neem je deel aan bijeenkomsten over allerlei onderwerpen. Het merendeel van de gespreksonderwerpen en tussenkomsten zetten je wel ernstig aan het denken en werken dan ook zeer verruimend. 

Je krijgt andere inzichten, andere invalshoeken met reflectie naar je eigen zijn, maar boven alles, ontmoet je zeer warme hartelijke mensen.

Voor mezelf zijn de samenkomsten als het ware een klein rustpuntje in het hele weekgebeuren, even 'quality time'.

Alles bracht me meer tot een bewustwording dat de bouw aan een betere wereld best start vanuit jezelf en dat elke steentje helpt, hoe klein dat steentje soms ook lijkt.

D.

Lees ervaring 2